Zo zie je dit terug in de praktijk

  • Tijdens lessen kijken de leerlingen regelmatig buiten de muren van het klaslokaal. In de onderbouw wordt vanuit aardrijkskunde bijvoorbeeld de wijk in kaart gebracht of werken leerlingen in de moestuin van onze school. Leerlingen kunnen tijdens een luxeflexuur verschillende programma’s volgen bij bedrijven, bijvoorbeeld drone-vliegen of een podcast maken bij Civon, lasersnijden bij Tailor Steel of een fiets ontwerpen bij Van Raam. Ook brengen we vanuit levensbeschouwing een bezoek aan een synagoge en een kerk. Alle leerlingen leren in de onderbouw Duits. Dat is handig, want direct over de grens kunnen ze dit al toepassen.

  • Burgerschap is de manier waarop we met elkaar deelnemen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat we dat doen met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, de wezenlijke taak om deze waarden aan kinderen en jongeren te leren. Burgerschapsvorming bestaat niet alleen uit het aanbieden van kennis. Het gaat ook om houding en gedrag. Burgerschap maken we daarom heel praktijkgericht en realistisch Zo werken we aan de sociale, culturele en politieke verbondenheid van onze leerlingen met de samenleving. We besteden aandacht aan burgerschap tijdens de lessen mens en maatschappij, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer, en ook op andere manieren. Zo kunnen leerlingen meedoen aan debatten of meepraten in de leerlingenraad. Dit maakt de school tot een oefenplek voor de toekomst.

  • In de onderbouw is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gericht op het maken van keuzes voor profielen en sectoren, vanuit de vraag: ‘Wat past bij mij?’. In de bovenbouw is de blik gericht op verder studeren. We moedigen leerlingen aan om naar open dagen en meeloopdagen te gaan. Elk jaar is er een LOB-festival, waarin verschillende bedrijven en vervolgopleidingen zich presenteren en leerlingen op bezoek kunnen gaan bij organisaties. Ze verkennen daarbij hoe het werken in verschillende werkvelden eruit ziet en vormen zich een beeld van waar ze zich toe aangetrokken voelen.

  • Buiten de lessen kunnen leerlingen meedoen aan allerlei activiteiten. Er is een jaarlijks terugkerend programma van kennismakings- en introductieactiviteiten, sport en spel, kampen, excursies, schoolfeesten, acties voor goede doelen, sportdagen en activiteitendagen in de laatste schoolweek. Door mee te doen aan deze activiteiten dragen leerlingen bij aan een goede sfeer en ontwikkelen zij zich breder. Voorbeelden zijn het Almende muziekfestival ‘Viva Almenda’ en de jeugdraad van de gemeente. Leerlingen die meedoen aan de CIA, de Commissie Interne Activiteiten, zetten zich in voor de organisatie van evenementen en acties binnen de school. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten rondom de feestdagen, Paarse Vrijdag en Valentijnsdag. Het Almende is daarmee echt een school die bruist.

  • Wij hebben als taak onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij leerlingen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa. Het Almende College kent een jarenlange traditie van internationalisering. Voor veel leerlingen is dit een hoogtepunt in hun schoolloopbaan. We nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en reizen per bus of trein.