Samen kijken we wat het beste bij je past

Onderbouw basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

In de onderbouw leer je, waar het kan, in en met de praktijk. Je leert naast theorie veel door te doen, te maken en te ervaren. Het programma is gericht op een brede vorming en bevat een mix van algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, mens en maatschappij en de flexuren.

In de lessen van de onderbouw staan regelmatig vraagstukken uit de praktijk centraal. Je leert op deze manier van de wereld om je heen. Tijdens de flexuren kies je voor wat bij je past: extra uitleg, ondersteuning of juist verdieping en extra uitdaging. In de onderbouw is de luxeflex ‘First Lego League’ een voorbeeld van een uitdagend programma waarin je samen met andere leerlingen werkt aan een challenge waarbij je verschillende vaardigheden ontwikkelt. Technische vaardigheden bijvoorbeeld, en ook creativiteit en samenwerken. Tijdens de lessen Profiel Oriëntatie bereid je je voor op het maken van keuzes voor vakken in de bovenbouw.

Bovenbouw
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Vanaf leerjaar drie start de bovenbouw. Het leren in de bovenbouw is voor een groot deel gericht op het uitoefenen van een beroep en de aansluiting op het mbo. In alle profielen wordt naast de beroepspraktijkvorming ook veel aandacht besteed aan samenwerken, plannen en aan sociale vorming: vaardigheden waaraan in het vervolgtraject op het mbo en in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld.

Je kunt in de bovenbouw kiezen uit vijf profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  In dit profiel leer je diverse ins en outs van design, ontwerpen en bouwen.

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  Installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek komen in dit profiel samen.

 • Economie en Ondernemen (EO)
  De brede opleiding EO laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf, zowel voor als achter de schermen.

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  Gastheerschap, keuken, bakkerij en recreatie zijn de belangrijkste onderdelen van dit profiel.

 • Zorg en Welzijn (ZW)
  Dit profiel staat in het teken van zorgen voor elkaar en geeft je een beeld van het brede beroepenveld van thuiszorg tot werken in een kinderdagverblijf of ziekenhuis.