Ontdekken, verdiepen, verrijken

Onderbouw havo/vwo

We vinden het belangrijk dat je met plezier naar school gaat. Want als je met plezier leert, leer je gemotiveerder en kom je verder! Omdat iedereen anders is, bieden we je ruimte om zelf invloed te hebben op wat, hoe en in welk tempo je leert. Tijdens de flexuren kies je voor wat bij je past: extra uitleg, ondersteuning of juist verdieping en extra uitdaging.

Stromingen

Alle leerlingen van de onderbouw havo/vwo doen het programma ‘Stromingen’. Er zijn vier stromingen:

  • Internationaliseren;

  • Kunst en Cultuur;

  • Sport en Gezondheid;

  • Technasium.

Je maakt eerst kennis met alle vier de stromingen en daarna kies je voor een ervan.

Gymnasium

Het gymnasium leidt op tot een vwo-diploma. Het bijzondere aan het gymnasium is dat je les krijgt in de vakken Grieks en Latijn. Deze talen worden niet meer echt gesproken, maar toch is het nuttig om ze te leren. Veel van onze moderne talen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op deze talen. Daarnaast leer je bij Grieks en Latijn niet alleen deze talen zelf, maar ook veel over de cultuur. Je leest spannende en soms ook vreemde verhalen uit de tijd van de Grieken en de Romeinen en je leert hoe ze toen leefden. Het leuke is dat je daarmee ook leert over de wereld waarin we nu leven, omdat onze eigen cultuur direct afstamt van de cultuur van de oude Grieken en de Romeinen. Daardoor leer je op een andere manier te kijken naar onze eigen samenleving, zoals naar het ontstaan van onze democratie bijvoorbeeld. Daarnaast kun je veel sporen uit de oudheid terugvinden in kunst. Omdat het leren van Latijn en Grieks een beetje lijkt op puzzelen, ben je op het gymnasium vaak bezig met logisch en analytisch denken. Op het Almende begin je in een algemene vwo-brugklas met Latijn en kies je na verloop van tijd of je verdergaat op het gymnasium.

Wat leer je op het gymnasium?

Profielkeuze

In leerjaar 3 word je voorbereid op het leren in de bovenbouw. Ook kies je dan een van de profielen voor de bovenbouw:

  • Economie en Maatschappij;

  • Cultuur en Maatschappij;

  • Natuur en Gezondheid;

  • Natuur en Techniek.

Bovenbouw havo/vwo

Vanaf leerjaar 4 begint de examenfase. De flexuren bieden je dan ruimte om wat meer lesuren in een bepaald vak te volgen of juist een extra examenvak te doen. Ook in de bovenbouw kun je kiezen uit het luxeflex-programma en je verdiepen en verbreden in een onderwerp dat jou aanspreekt. Je doet in de bovenbouw ook je maatschappelijke oriëntatie, waarbij je aan de slag gaat met vraagstukken in de wereld om je heen, en leert in de praktijk.

Profielwerkstuk

Een belangrijk, verplicht, onderdeel van het examen is het profielwerkstuk. Je voert een onderzoek uit naar een vraagstuk dat voor jou betekenisvol is. Hierdoor leer je onderzoeken, kritisch denken, presenteren en andere (academische) vaardigheden die je nodig hebt in het hbo en op de universiteit.

Cambridge Engels

In het examenjaar kun je op het Almende College op twee niveaus deelnemen aan het Cambridge-examen Engels: het B2 First Certificate in English en het C1 of C2 Certificate in Advanced English. Deze diploma’s hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo- of vwo-diploma. Ze worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten in diverse landen waaronder Groot-Brittannië en Amerika. Ze vergroten je kansen op de arbeidsmarkt.