Leren uit boeken én door te doen!

De mavo van Het Almende College biedt de unieke mogelijkheid om je zowel voor te bereiden op doorstromen naar niveau-4 opleidingen van het mbo als naar de havo. Wanneer je doorstroomt naar de havo kun je op het Almende blijven. De programma’s van mavo en havo sluiten goed op elkaar aan.

Onderbouw

In de onderbouw heb je theorievakken en werk je ook aan praktijkgerichte opdrachten. Hierbij zijn vraagstukken uit de praktijk de start van het leren. Je leert op deze manier direct de toegepaste waarde kennen. Dit doe je tijdens projectweken en soms ook tijdens gewone lessen. Tijdens de flexuren heb je echt wat te kiezen: ondersteuning bij een vak dat wat aandacht vraagt of juist verdieping in een onderwerp waar je graag meer van wilt weten of  mee wilt doen. Bijvoorbeeld technische lessen bij Civon in Ulft, striptekenen of spelen in de schoolband. Ook volg je in de tweede klas lessen Praktijk Oriëntatie. Je maakt dan kennis met verschillende beroepsprofielen, zoals bijvoorbeeld Zorg en Welzijn (Z&W), Bouw, Wonen en Interieur (BWI) of Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR).

Bovenbouw mavo

In de bovenbouw krijg je naast de algemeen vormende vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde het programma Dienstverlening & Producten. In dit vak krijg je een beeld van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de vier sectoren techniek, landbouw, economie en zorg en welzijn. Je leert een aantal professionele vaardigheden die je in het mbo goed van pas komen.

Doorstromen naar de havo

Wanneer het bij je past kun je bij ons doorstromen naar havo. Je doet dan een zevende examenvak waardoor je onderwijsprogramma goed aansluit bij het profiel dat je kiest in de bovenbouw van de havo.

Voorbeelden uit de praktijk van de mavo

Tijdens lessen kijk je regelmatig buiten de muren van het klaslokaal. In de onderbouw wordt vanuit aardrijkskunde bijvoorbeeld de wijk in kaart gebracht. Je kunt tijdens een luxeflex uur verschillende programma’s volgen bij bedrijven, bijvoorbeeld drone vliegen of een podcast maken bij Civon, lasersnijden bij TailorSteel of een fiets ontwerpen bij Van Raam. Ook brengen we vanuit levensbeschouwing een bezoek aan een synagoge en een kerk. Alle leerlingen leren in de onderbouw Duits. Dat is handig, want direct over de grens kun je dit al toepassen.

In de onderbouw is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gericht op het maken van keuzes voor de stromingen, profielen en sectoren. In de bovenbouw onderzoek je welke vervolgopleidingen bij je passen. We moedigen je aan om naar open dagen en meeloopdagen te gaan. We hebben elk jaar een After-Almende-festival waarin diverse bedrijven en vervolgopleidingen (mbo, hbo en wo) zich presenteren. Je kunt dan ook op bezoek gaan bij bedrijven en instellingen om te verkennen welk werk je daar kunt doen.

In projectweken maak je kennis met verschillende beroepen of verdiep jij je in een onderwerp. Je kiest een projectweek die jij interessant vindt. Je kunt bijvoorbeeld kennis maken met het beroep van dierenverzorger in een dierentuin. Je kijkt op school vanuit biologie wat bepaalde dieren eten of nodig hebben en dan loop je de volgende dag mee met een dierenverzorger in de dierentuin. Of je kiest voor de project over WOII, waarin je kijkt welke keuzes je moet maken in tijden van oorlog.