Vmbo, samen kijken we wat het beste bij je past

Onderbouw

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo leer je, waar het kan, in en met de praktijk. Je leert naast theorie veel door te doen, te maken en te ervaren. Het programma is gericht op een brede vorming en bevat een mix van algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, mens en maatschappij en de flexuren.

In de lessen van de onderbouw staan regelmatig vraagstukken uit de praktijk centraal. Je leert op deze manier van de wereld om je heen. Tijdens de flexuren kies je voor wat bij je past: extra uitleg, ondersteuning of juist verdieping en extra uitdaging. In de onderbouw is de luxeflex ‘First Lego League’ een voorbeeld van een uitdagend programma waarin leerlingen samenwerken aan een challenge waarbij zij verschillende vaardigheden ontwikkelen. Technische vaardigheden bijvoorbeeld, en ook creativiteit en samenwerken.

 

Tijdens de lessen ProfielOriëntatie bereid je je voor op het maken van keuzes voor vakken in de bovenbouw.

Bovenbouw
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Vanaf leerjaar drie start de bovenbouw. Het leren in de bovenbouw is voor een groot deel gericht op het uitoefenen van een beroep en de aansluiting op het mbo. In alle profielen wordt naast de beroepspraktijkvorming ook veel aandacht besteed aan samenwerken, plannen en aan sociale vorming: vaardigheden waaraan in het vervolgtraject op het mbo en in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld.

Je kunt in de bovenbouw kiezen uit vijf profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  In dit profiel leer je diverse ins en outs van design, ontwerpen en bouwen.

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  Installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek komen in dit profiel samen.

 • Economie en Ondernemen (EO)
  De brede opleiding EO laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf, zowel voor als achter de schermen.

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  Gastheerschap, keuken, bakkerij en recreatie zijn de belangrijkste onderdelen van dit profiel.

 • Zorg en Welzijn (ZW)
  Dit profiel staat in het teken van zorgen voor elkaar en geeft je een beeld van het brede beroepenveld van thuiszorg tot werken in een kinderdagverblijf of ziekenhuis.

Bovenbouw mavo

Aan het einde van het tweede leerjaar kies je enkele vakken die je in de derde gaat doen. In leerjaar 4 doe je het landelijke centrale eindexamen in minimaal zes theorievakken. Wanneer je examen doet in zes vakken waarvan één het vak Dienstverlening en producten is, dan krijg je het diploma van de gemengde leerweg.

Dienstverlening en producten

Alle leerlingen krijgen in het derde jaar het programma Dienstverlening en producten. In dit vak vorm je je een praktisch beeld van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen vier sectoren: Techniek, Landbouw, Economie, Zorg en Welzijn. De lessen zijn opgebouwd rondom thema’s. Je krijgt uitdagende opdrachten waarin je ook in en van de wereld om je heen leert. Daarbij ontwikkel je vaardigheden als onderzoeken, creatief denken, samenwerken en ondernemen. In leerjaar 4 kies je één van de vier sectoren.

Doorstromen naar de havo

Wanneer je aan het einde van het derde leerjaar goede jaarcijfers hebt én de juiste werkhouding, kun je een extra, zevende, examenvak kiezen. Dit geeft je de mogelijkheid je pakket én daarmee je keuzemogelijkheden op het mbo te verbreden. Wanneer het bij je past, kun je op het Almende College naadloos doorstromen naar de havo. Je doet dan een zevende examenvak, waardoor je goed kunt aansluiten op de profielen in de bovenbouw van de havo. Dit extra vak kun je bijvoorbeeld in de flexuren doen.